คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 19:00 น.
Ep.49 : อะนากุลา จะ กัมมันตา
ที่ clubhouse @buddhaisara
การงานทั้งหลายไม่คั่งค้าง ไม่อากูล เรื่องของการงานทั้งหลาย พระพุทธองค์ ก็ทรงนำมาเป็น 1 ใน มงคล 38 แน่นอนว่า ในทางหลักพระพุทธศาสนา นั้น มีทั้ง งานภายใน และ งานภายนอก เรามาร่วมกันรับฟังกันเถิด ถึงการทำงานให้พร้อม ไม่คั่งค้าง ไม่อากูล ทั้งภายนอกและภายใน