หนังสือจากการถอดเทปหลวงปู่ฯ

การอบรมวิถีจิต

อาการจิต ๑๐

การปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อเห็นแจ้งสภาวะแห่งการรับรู้ของจิต ๙-๑๒ ธ.ค. ๒๕๔๗ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

clean
ธรรมะมีไว้กำกับดูแล
กาย วาจา ใจ ให้สะอาด

        ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่มีอยู่ในพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐ พระองค์ทรงชี้ให้ชาวเราทั้งหลายได้รู้จักที่ตั้งแห่งจิต เป็นที่ตั้งอาศัยเพื่อให้จิตนี้อยู่รอดปลอดภัยจากแรงลม พายุร้าย น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ฝนตก ฝุ่นละออง ผงธุลี ที่จักมีมารอบด้าน คอยครอบงำอำพรางจิตนี้ เพทภัยเหล่านี้เป็นขบวนการของวัฏฏะ ที่จับจ้องจองจำจิตของสรรพสัตว์ ให้ต้องหมุนวนระคนทุกข์ รุมเร้าคละเคล้า จนเราคิดว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จิต และกายนี้

 

 

 

"ลมหายใจ"นอกจากจะมีประโยชน์
ในการให้พลังต่อร่างกายแล้ว
มันยังหล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิต
มีพลังความคิดและมีอำนาจต่าง ๆ
เกิดขึ้นมากมาย
จากการที่คนหายใจเป็น สัตว์หายใจเป็น

 การมีชีวิตที่จะเรียนรู้จัก
ธรรมชาติภายในและภายนอกกาย
มันก็คือการรักษาสมดุล
ของธรรมชาติแห่งธาตุทั้งสี่