คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 19:00 น.
Ep.50 : ทานัญจะ การให้ทาน
ที่ clubhouse @buddhaisara
1 ในมงคล 38 ประการที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสสอนเรื่องการให้ การบริจาค การเสียสละ ด้วยมุ่งหวังว่า จะสามารถบรรเทาทุกข์แก่สรรพสัตว์ผู้จมปลักอยู่ในห่วงแห่งทุกข์