คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 19:00 น.
Ep.48 : ทิศทางไทยในยุคโควิด
ที่ clubhouse @buddhaisara
ณ ปัจจุบัน ด้วยสถานะการณ์ เชื้อโควิด ยังคงแพร่ระบาด อย่างรุนแรง และ สูงขึ้นๆ อย่างต่อเนื่อง และ ประชาชน ก็​ยังไม่มั่นใจใน วัคซีนที่ภาครัฐจัดสรรให้ อะไร คือ ทางออก ของประเทศไทย ในยุค สงครามเชื้อโรค แบบนี้ ร่วมเสวนา หาทางออกร่วมกัน