คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 19:00 น.
Ep.47 : ความสงเคราะห์ สามีภรรยา
ที่ clubhouse @buddhaisara
“ปุตตะทารัสสะ สังคะโห” ความสงเคราะห์ สามีภรรยา ซึ่งเป็น ๑ ในมงคล ๓๘ ประการ และ เราควรดูแล กันอย่างไร ให้เหมาะสม และ เป็นไปตามทางโลก และ ทาง ธรรม