ปุจฉา : อยากทราบว่าทางวัดอ้อน้อยจะมีจัดบวชเนกขัมมปฏิบัติ วันไหนบ้างค่ะ  เคยไปนานแล้วไปกับคุณแม่แต่ไปช่วงปีใหม่ค่ะ  ตอนนี้อยากไปอีกค่ะ ก็เลยอยากทราบว่าจะจัดอีกเมื่อไหร่ค่ะ 
ขอบคุณค่ะ

วิสัชนา : เขามีจัดอยู่บ่อยๆ ในโอกาสสำคัญๆ  อันตรงกับวันหยุดราชการ  อย่างเช่นวันที่ 13-15 สิงหาคม เป็นวันแม่  ลูกๆ ทั้งหลายก็ควรแสดงความกตัญญู บวชถือศีลปฏิบัติอบรม ทำความดี  อุทิศผลบุญให้แก่แม่  ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าอยู่เปล่าๆ

พุทธะอิสระ