ปุจฉา : ได้รับข่าวสารทางอีเมล์ครับ แต่ลงทะเบียนสมาชิกไม่ได้ ช่วยส่ง activateให้ด้วยครับ  ฟังmp3วิชาอักษรสวรรค์แล้วแต่ยังไม่กระจ่างจินตนาการไม่ชัด รบกวนช่วยส่งรูป ท่านั่งที่ถูกต้อง และทางเดินเส้นลมปรานที่ใช้ในวิชานี้ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณครับ

วิสัชนา : ท่านั่งในวิชานี้ ก็คือ  คุณจะนั่งอย่างไรก็ได้ที่ทำให้กระดูกทุกข้อตั้งตรงเป็นแนวดิ่ง  เพื่อให้ปราณเดินได้ไปตามโพรงกระดูกได้สะดวกก็ใช้ได้แล้ว

พุทธะอิสระ