ปุจฉา : ปีนี้หลวงปู่จะจัดให้มีการบวชเนกขัมมะที่ทองผาภูมิหรือเปล่าคะ หากมีจะจัดเมื่อไหร่คะ เพื่อจะได้วางแผนการลางานล่วงหน้าค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

วิสัชนา : คงจัดภายในเดือนธันวาคม  ส่วนวันเวลามูลนิธิคงจะกำหนดในภายหลัง

พุทธะอิสระ