ปุจฉา:    กราบนมัสการหลวงปู่ ค่ะ ถ้าเราจะปล่อยวางในเรื่องของลูก จากการที่เราพูดแล้วเค้าไม่ฟัง หรือคิดว่าตัวเองมีความคิดและการวางแผนชีวิตที่ดีแล้ว คิดว่าทุกปัญหาแก้ไขเองได้ จะเป็นการเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าคะ สำหรับการเป็นแม่ เพราะความเป็นแม่ก็จะคอยเป็นห่วงและเกรงว่าลูกจะแก้ไขปัญหาไม่ถูกทางค่ะ กราบขอบพระคุณในความเมตตาค่ะ

วิสัชนา:  การเลี้ยงลูกมิใช่เลี้ยงแต่ตัวด้วยความรู้และให้มีจิตสำนึกเท่านั้น พ่อแม่ทุกคนควรจะเลี้ยงเขาด้วยประสบการณ์ของสิ่งที่เขาควรจะได้รับด้วย จึงจะถือว่าเลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์ มีแต่พ่อแม่ที่ชอบรังแกลูกเท่านั้น ที่กลัวไปเสียทุกอย่างจึงเลี้ยงลูกให้พิการไปเลย

พุทธะอิสระ