ปุจฉา : กราบขออนุญาตเรียนขอข้อธรรมสำหรับการรักษาใจ ในกรณีที่พี่ชายเมื่อลำบาก ก็มาบ้าน คุณพ่อก็ช่วย แต่เมื่ออยู่นานเข้ากลับมาเบียดเบียนข่มพ่อ รู้สึกเสียใจ เพราะก่อนพี่จากบ้านไปก็เคยทำร้ายจิตใจแม่ คราวนี้จนกลับมาและทำร้ายจิตใจพ่ออีก และคิดว่าตนเองก็เป็นเป้าหมายต่อไป ถ้าคิดโต้ตอบก็ไม่อนุเคราะห์ผู้มีศักดิ์เป็นพี่ชาย แต่ถ้ายอมยกทุกอย่างตามที่พี่เค้าต้องการก็รู้สึกหดหู่ ถ้าโยมจะผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ โยมกราบขอข้อธรรมในการรักษาความหวั่นไหวนี้เจ้าค่ะ

 

กราบนมัสการเจ้าค่ะ วรารัตน์

วิสัชนา สิ่งที่คุณควรจะทำและต้องทำให้ได้มาก ๆ ก็คือความถูกต้องมิิใช่ถูกใจ พ่อคุณ แม่คุณ และบ้านคุณ สังคมจะได้มีบรรทัดฐานให้คนรุ่นหลังเอาอย่างบ้าง

พุทธะอิสระ