ปุจฉา : การควบคุมจิตที่ปรุง แต่เราไม่ตามดูกระแสแห่งการปรุง คือพูดง่ายๆเรา ตามดูจิต ผลต่อเนื่องจากการรู้ทันรู้เท่า ผลต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร ขอเจริญสุขครับหลวงปู่

วิสัชนา : อย่าทำอารมณ์ให้เป็นอะไร แล้วจะไม่มีอะไรในอารมณ์นั้น ๆ

พุทธะอิสระ