ปุจฉาค่ะ ทำไมจิตถึงชอบคิดไปก่อน ทั้งที่เรื่องยังไม่เกิด ควบคุมจิตไม่ได้สักที่คะ

วิสัชนา – อย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่า ฟุ้งซ่าน ขยันฟุ้งเข้าเถอะ เดี๋ยวก็จะบ้าไปเอง

พุทธะอิสระ