ปุจฉา : การฝึกสมาธิ แบบพิจารณาความเห็นแก่ตัวของเรา มันต้องทำยังไงค่ะ ช่วยตอบให้ด้วยค่ะ

วิสัชนา : ไม่เห็นยาก คุณก็ลองเห็นแก่คนอื่นบ้าง เห็นใจผู้อื่นบาง เห็นประโยชน์ของผู้อื่นบ้าง รู้จักมีน้ำใจ ให้อภัย อย่าเห็นแก่ตัว คิด ทำ พูด เพื่อประโยชน์สาธารณะบ้าง โลกคุณจะได้กว้างขึ้น

พุทธะอิสระ