20 ก พ. 2554  9.15 น.  ปัจฉิมโอวาท บวชเนกขัมมะ วันมาฆบูชา

โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
เจริญธรรม เจริญสุข ลูก
เรื่องงานศพ คนชอบพูดว่าเป็นงานอวมงคล ที่จริงเป็นวันมหามงคล ความตายเป็นความจริง

ไม๊
ที่กูเขียนข้างหลังว่า ไม่มีอะไร ไม่ได้อะไร ไม่เหลืออะไร กูตายแน่ 
เป็นโลกแห่งความจริง ไม่ใช่โลกแห่งอวมงคล เป็นโลกแห่งมงคล
ทำให้ไม่ครอบงำด้วยตัณหา โลภ เวลาไปงานศพ เวลาเห็นความตาย ก็ไม่มีตัณหา
ทำให้สติตั้งมั่น มองเห็นตามความเป็นจริง
บางคนหลับเนียนมาก เพื่อเรียนรู้ให้เกิดปัญญา
อย่ามองว่าเป็นงานอวมงคล
กูรอเผาจริงตลอด ศพไหน กูจะไปเผา รอจนเปิดเมรุ เราก็ปลงสังเวช อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ที่สวย ที่รวย ที่หล่อ ลงโลงเหมือนกันหมด ทำให้เรามีปัญญารุ่งเรือง มันเป็นทำนองครอง

ธรรม
ไหนว่าจะมีชีวิตในทำนองครองธรรม อีห่า บอกไม่มีเวลา ไม่ว่าง ได้ยังไง แล้วมันจะไป

เรียนรู้เมื่อไหร่ เรียนรู้ชีวิต ศึกษาวิชา ลุถึงปัญญา นำพาชีวิต
อย่าให้กูได้ยินอีกนะ อุตส่าห์ไม่ไปแสดงธรรมที่ทหารเรือ มันเป็นมงคล ขนาดพระพุทธเจ้า

ยังจัดไว้เป็นกองหนึ่งใน 40 กอง อสุภะ มรณานุสติ จะว่าเป็นมงคล
เลิกพูด เลิกทำ ในสิ่งที่ค้านกับสัจจธรรมของโลก
เลิกพูดเสียทีว่า งานศพ เป็นงานอวมงคล
งานอวมงคล คือ งานแต่งงาน
งานศพ คืองานมงคลสุดยอด
เกิด เป็นงานมงคล
ตายเป็นงานมงคล เห็นการแตกสลายในที่สุด
งานมงคลจริงๆ มี
เกิด 
แก่ เสื่อม 
ตาย
เป็นทำนองครองธรรมด้วย
ต่อไปนี้ ลูกศิษย์พุทธะอิสระ ไปงานศพ เป็นมงคลบริสุทธิ์แท้ๆ ไม่เจือปนด้วยอะไรด้วย
ต่อไปนี้ อย่า  ต่อไปนี้ ไปงานศพ เป็นงานมงคล
เวลาไปงานศพ ต้องอยู่รอเผาจริง จะได้ธรรมสังเวช ธรรมที่ยังให้เกิดความสังเวช เป็นปัจจัย

ให้เราดับและเย็น จะติดตามเราไป เพราะจิตมีอาการ 4 อย่าง รับ จำ คิด รู้
อวมงคล คือ งานแต่ง ฉลองวันเกิด ฉลองยศ งานซวยกูไม่ไปหรอก หลวงปู่ไม่เคยโผล่ไปเลย

ซวยอันดับต้น คือ กูต้องจ่ายตังค์
สอนไปแล้วใช่ไหมว่า เชื่อ 3 อย่าง
1 เชื่อเรื่องกรรม
2 เชื่ออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
3 เชื่อเรื่อง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
นี่แหละ ทำนองครองธรรม
ปรับพื้นฐานความเข้าใจของชีวิต
นี่ต่างหากที่นรกไม่กล้ารับเรา
ลูกหลานต้องทำความเข้าใจ ให้เป็นสัมมาทิฐิ
กูล่ะเบื่อ พระก็สอนผิดๆ คำสอนในพุทธศาสนา ก็เขียนไว้เป็นตุเป็นตะ งานที่เป็นงานเสื่อม

งานซวย เขียนไว้ไม่ถูก พระสอนผิดๆ
หลวงปู่ฟังแล้วก็เบื่อ รำคาญ
ปรับความเห็นเสียใหม่ นี่เป็นมิจฉาทิฐิ เป็นความน่าอาย  แจกเสื้อเข็ด เลยขาย
นี่เป็นข่าวมงคล ข่าวอันประเสริฐ
ไม่มีอะไร ไม่ได้อะไร ไม่เหลืออะไร กูตายแน่
คนอ่านครั้งนึง เราก็ได้บุญครั้งนึง
มีสติในกาย กายนี้ไม่ลำบาก
มีสติในวาจา วาจานี้ไม่ลำบาก
มีสติในใจ ใจนี้ไม่ลำบาก
คนอ่านแล้วขวนขวาย ถามว่ามีสติ ....
อยากบอกลูกหลานว่า ช่วยกันพูดความจริง เรียนรู้ความจริง หลวงปู่เขียนบทโศลกเมื่อ 30

ปีที่แล้ว พระอาทิตย์สว่างกลางวัน พระจันทร์สว่างกลางคืน  ผู้มีปัญญา สว่างทั้งกลางวัน

และกลางคืน
เป็นเรื่องจริง กูเขียนบทนี้ตั้งแต่สมัยบวชแรกๆ เพราะเป็นเรื่องจริง อยู่กับศพ ขนขยะ ก่อน

หน้านั้น ขยะ 15 วันเก็บที ไม่มีพระเข้าใกล้
กูอยู่กับสิ่งที่เป็นมงคล อยู่กับของจริง ทำก็ทำจริง พูดก็พูดเรื่องจริง
....สุดท้ายก็หลอกคนอื่น หลอกตัวเอง
เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พุทธะอิสระ น่าอาย ไม่รู้ว่าอะไรจริง อะไรหลอก
ใครจะตายให้เราดูบ่อยๆ
รับรอง ไปเห็นของจริง หายบ้า
อีกเรื่องนึง เรื่องพระ คณะทำงาน เข้าแถวไปรออยู่หน้าห้องทำงาน
กูไม่เคยรักษาหน้าใคร  หน้ากู กูยังไม่รักษาเลย
ใครเค้าไม่รู้ หลวงปู่เขียนไว้หน้าหอกรรมฐาน
พุทธแท้  หิวก็ กิน ร้อนก็อาบน้ำ .....
หน้าเราล้างมาก ผิวจะบาง เซลล์จะอ่อนแอ น้ำมันใต้ผิวหนังจะช่วยหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวหนัง ให้

เต่งตึง
งานใหญ่ต่อไป คืองานไหว้ครู คนจะมาเป็นพัน บอกประธานมูลนิธิอโรคยา ให้เตรียมงาน

ได้แล้ว
อีกงาน ไปสวดถวายพระพรในหลวง เดือน มีนา
ปีนี้บวชเณรจะพาไปอยู่ป่าแห่งตำนาน ลำอีซู
เมื่อเช้า ยังไม่ได้ฉันข้าว มาให้เซ็นต์ 2 ล้านกว่า 2.7 ล้าน อยู่กับความจริง
10.10 น. 
อย่าให้กูเครียดก็แล้วกัน วันเกิด กับวันไหว้ครู ถ้าเครียด เป็นเรื่อง
หลวงปู่ไม่ต้องสวย สะอาดและเป็นระเบียบ
ชีวิตไม่มีอะไรมาก สำคัญสะอาด และเป็นระเบียบ มีที่มาที่ไปชัดเจน
วันไหว้ครู เป็นวันที่สำนึกพระคุณครูบาอาจารย์
งานคือ ความผิดพลาด
งานคือปัญหา
ปัญหาคือ ความผิดพลาด
ถ้าไม่เข้าไปแก้ คือความผิดพลาด
ความผิดพลาดอาจเกิดขณะแก้ปัญหา
เพราะฉะนั้นต้องสำรอง เผื่อทางหนีทีไล่ รู้จักมองรอบตัว
ให้เข้าใจว่า งานคือ ปัญหา ต้องเตรียมใจ ชีวิต ทรัพยากร เพื่อแก้ปัญหา
วัดนี้สำเร็จได้ เพราะเทวดาช่วยบ้าง ฟลุ๊คบ้าง
เพราะแต่ละทีมที่เข้ามา คือ ปัญหาทั้งนั้น
เพราะฉะนั้น ปีนี้ ต้องมองให้เห็นปัญหาก่อน แล้วมาวิเคราะห์ วิจารณ์ ว่า แต่ละปัญหา...
ต้องมองตัวเอง เราคือตัวปัญหา และต้องจัดการปัญหาตัวเองเสียก่อนที่จะไปแบ่งเบา

ภาระคนอื่น
ถ้าอ่อนแอ ขี้ขลาด ขาดประสบการณ์
สุดท้ายตัวเองต้องหนีตัวเอง
ชั่วชีวิตหลวงปู่ ไม่มีวิถีคิดแบบนี้ ตรงไหนมีปัญหา หลวงปู่จะไปตรงนั้น ศึกษาปัญหา แก้

แล้ว เราจะภูมิใจ
อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเช้า ยังนึกว่าภาคใต้ไม่สงบ จบงาน หลวงปู่....
หลวงปู่ไม่กลัวปัญหา เห็นปัญหาอย่างแจ่มแจ้ง เมื่อเช้า มีคนพาลูกสาวมาบอกว่า ลูกสาวจะ

ฆ่าตัวตาย เหตุแห่งความซึมเศร้า ล้มเหลวทางอารมณ์
วิธีทำงานของหลวงปู่
- มองให้เห็นปัญหาก่อน
- วิจารณ์ปัญหา
- จัดคนเข้าไปในตัวปัญหา
อย่าบอกว่า ไม่มีปัญหา งานทุกเรื่อง มีปัญหาทั้งนั้น
ปัจฉิมโอวาท เดี๋ยวจะได้ไปเก็บข้าวเก็บของ เตรียมไปงานมงคล มีเทศน์แจง สวดแจง

ตอนบ่าย 2 โมง
....เราจะมีน้ำใจเผื่อแผ่ อย่างชนิดไม่หวังอะไรตอบแทน เป็นการเจริญเมตตา พระ

พุทธเจ้าแสดงอานิสงส์ไว้ถึง 11 ประการ – หลับเป็นสุข....สัตว์ร้ายไม่ทำร้าย  

เทวดาพิทักษ์รักษา
อานิสงส์เหล่านี้ จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าสวดเฉยๆ ต้องทำเพื่อประโยชน์ แผ่นดิน สิ่งแวดล้อม

คนรอบข้าง  สุดท้ายจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวเอง
จำได้ไม๊ หลวงปู่เคยเล่าว่า ฝากพระให้ตาหนิทดู ของกูก็คือของกู สุดท้ายมีคนขมายมาถวาย

กูต่อ กูเลยขาย 15 ล้าน
หลวงปู่โต ไม่ต้องแขวน อยู่กับกูทุกชาติอยู่แล้ว
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทำให้ตัวเองแกร่งกล้า .......

และเป็นดีที่มีในใจ เพราะจะเป็นดีที่ยั่งยืนถาวร ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
ดีจริงๆ ต้องดีจากหัวใจที่เอื้ออารี และดีจากใจจริงๆ
ต้องดีแบบฉลาด ต้องวิเคราะห์ ไม่ใช่ดีแบบโง่ แบบชนิดใครมาเรี่ยไร ก็ให้
ดีฉลาด เรียกว่า ดีมีปัญญา
ข้อสุดท้าย ทำจิตนี้ให้ผ่องแผ้ว  รู้จักตามความเป็นจริง
นี่คือโอวาทปาติโมก มีความรู้ว่า มันเหมาะสมกับฐานานุรูปของตน
สุดท้าย จาก 3 ย่อเหลือ 2 คือ สังขารทั้งย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านจงยัง

ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด