19 ก พ. 2554  9.10 น.  ธรรมะวันมาฆบูชา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
เจริญธรรม เจริญสุข  ขออภัยมาช้า ประธานคุยเรื่องเก่าเพลิน
วันนี้มีคนเอาที่ดินมาถวาย 20 ไร่ ให้ปลูกสมุนไพร อยู่ที่ไหนไม่รู้ บอกว่าอยู่เขื่อนแถว

ทองผาภูมิ
พูดถึงอาการ อายุมาก ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย น้ำขึ้นแล้วกว่ามันจะลงได้ ถ้าได้ออกกำลังกาย

รู้จักเคลื่อนไหวออกกำลังกาย กินอาหารย่อยง่าย ขับถ่ายสะดวก คนอายุเยอะๆ กินอะไร

อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ต้องใช้ 4 อ. อาหาร อากาศ อาการ คืออย่าไปกินยาอย่างใด

อย่างหนึ่ง หมอเค้ารักษาโรคหนึ่งโดยไม่สนใจผลข้างเคียง เพราะฉะนั้น ควรใช้หลักการ

แพทย์องค์รวม
1 กินอาหารเหมาะสมกับวัย โรค สถานะ
2 อากาศ เป็นตัวกำหนดอาหาร อากาศร้อนกินอาหารจืด ขม สุขุม อากาศหนาว กิน

อาหารหวาน มัน เผ็ด อากาศชื้นแฉะ กินอาหารที่มีรสเปรี้ยว ร้อน ฉุน อากาศร้อน ไม่ควร

กินหวาน มัน เค็ม
แพทย์องค์รวมไม่มีของแถม เพราะมันคุมหมด อาหาร อากาศ
ปุจฉา  ตาแดง
วิสัชนา  ควรหาหมอเฉพาะทาง อาจมีพยาธิ หรือตาติดเชื้อ
ปุจฉา  ไทรอยท์
วิสัชนา  การเป็นโรคไทรอยท์ รักษาสุขภาพ อย่านอนดึก ถ้าปกติ จะให้กินยาฟอกเลือด กับ

ยาไทรอยท์ ถ้าไม่ปกติ จะเพิ่มยาบำรุงเลือด
ยาหลวงปู่ กินแล้วหายกับหาย

16.00 น.  หลังปฏิบัติ 
เห็นผิวหนัง ยังเป็นเวทนา เป็นจิตขั้นหยาบ ต้องเห็นให้ได้ถึงข้อกระดูกเคลื่อน จึงจะชื่อว่า

จิตตั้งอยู่ขาหลัง
สังเกตหลวงปู่จะค่อยๆ ปรับจิตให้ละเอียดขึ้นๆ พวกมาใหม่ๆ ทำได้ถือว่าดี แสดงว่ามีวาสนา

เก่า
คำสอนทั้งหมดจะวิเศษ ต้องทำให้ได้ด้วยการกระทำของตนเอง เป็นปัตจัตตัง ต้องทำให้ได้

ก่อน เมื่อถึงจุดแล้ว จะไม่มีคำถาม
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็น ปัจจัตตัง
ทำได้คือ ถูก
ทำไม่ได้ คือ ไม่ถูก
ถูกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ทั้งที่ครูอาจารย์คนเดียวกัน
จะทบทวนให้ได้ถึงขั้นที่ 6
เจ๊าะแจ๊ะ อยู่ขั้นที่ 1 ยิ่งฝึกยิ่งละเอียดเยอะๆ  ภาระกรรมของจิตมากขึ้น
หลวงปู่ก็จะดูจริตของพวกมึง ว่า เริ่มก้าวหน้า ก็จะถีบไปอีกนิด
สำคัญวิชาปราณโอสถ รักษาสารพัดโรคได้ เมื่อรวม 3 พลัง กาย จิต ปราณ
ต้องรู้จักวิธีใช้ว่าจะเคลื่อนย้ายอย่างไร
เที่ยงตรง มั่นคง แม่นยำ ชัดเจน แล้วยังดัดนิสัยด้วย
จังหวะเป็นเครื่องกำกับให้เรากระตือรือร้น
สงบแล้วเฉื่อยชา มีประโยชน์อะไร
สงบแล้วทันต่อเหตุการณ์ เข้าได้ทุกกาล ทุกสมัย
หลวงปู่อยากเห็นพวกเรามีวิชา ศึกษาชีวิต
นิสัยเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น ไม่กระฉับกระเฉง แล้วเราจะไปทำกินในสังคมได้อย่างไร
ติดในเครื่องเสพ
วิชาปราณโอสถ นอกจากฝึกปราณแล้ว ยังฝึกนิสัยกระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวย รุ่มรวย

ปัญญา