11.12.53  20.45 น.  ทองผาภูมิ
เดินเมื่อตอนบ่าย ให้จิตอยู่กลางกระหม่อม ที่เดิน ให้เดินเหมือนเทียนจุ่มน้ำ เหมือนผ้า............
ใครจะบังคับ เคี่ยวเข็นอย่างไร กดดันอย่างไร เราก็เป็นปกติ เป็นตัวของตัวเอง เพราะว่าในสถานการณ์ของชีวิต เราไม่สามารถเลือกเรื่องที่เจอะเจอได้
กูฝึกคนมีชีวิต ไม่ใช่ฝึกคนตาย ฝึกเพื่อให้ไปต่อสู้ในชีวิต ไม่ใช่ฝึกคนตาย
สังคมปัจจุบัน มีที่ให้เราสงบได้กี่ส่วน ได้กี่ที่  ยิ่งสังคมปัจจุบัน มันมากไปด้วยหน้ากาก
ไม่ใช่ถอดหน้ากากเข้าหากัน แล้วเราจะอยู่กับสิ่งสกปรกได้อย่างไร ก็ต้องฝึกให้เป็นน้ำมัน
ไม่ใช่อยู่ดีๆ สอนส่งเดช แต่ละเรื่องที่จะสอน กูคิดแล้ว ไตร่ตรองแล้วว่า จะนำไปใช้ในชีวิตได้
ทำแล้วเป็นที่พึ่งของตนได้ ทำแล้วใช้ในชีวิตได้
จึงเป็นวิธีการที่จะให้ตื่นจากความหลับไหล เป็นเอกสตรี เอกบุรุษ
ที่นี่ไม่สอนสิ่งที่ไม่มีวิญญาณ จะสอนที่มีชีวิต เอาไปใช้กับชีวิต และเป็นปัจจุบัน เอาไปใช้ได้
อาจจะไม่ถูกโฉลก ไม่ถูกใจคนทั้งหลายก็ได้ แต่ถ้ารู้จักไตร่ตรอง พินิจพิจารณาเสียบ้าง จะรู้จักประยุกต์ใช้กับชีวิต ยกเว้น เราจะทำตัวเป็นโอ่งคว่ำ ฝนตก แล้วน้ำท่วมโอ่ง แต่ไม่มีน้ำในโอ่ง
คนที่มาที่นี่ต้องรู้แล้วว่า ครูบาอาจารย์จะสอนสรรพวิชาอะไร เราต้องมารับ
ที่นี่ไม่ใช่ตลาดนัด ... บุพเฟ้ สินค้ากูมี brand พอสมควร ไม่ใช่เหมาทั้งแผง ถามว่า..........
เพราะฉะนั้น ต้องเข้าใจบทบาทตัวเอง ในสิ่งที่ท่านสอน หรือไม่ก็เปลี่ยนหาที่ใหม่ ที่ตรงใจเรา
ซึ่งก็มีอยู่
เพราะงั้น อยากบอกท่านทั้งหลายว่า การดึงจุดไปตามจุดต่างๆ ว่าเป็นพุทธศาสนาไม๊ ไม่ใช่คิดแบบนั้น เพราะสติ สมาธิ ปัญญา เป็นคำสอนของพุทธศาสนา
ถามกลับไปว่า พุทธศาสนาตรงๆ คืออะไร ถ้าไม่ใช่สติ สมาธิ ปัญญา
ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่า สิกขา 3 คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
และคำสอนสูงสุดของพุทธศาสนา คือ ปัญญา
เพราะมีปัญญาจึงรู้ทุกข์
เพราะมีปัญญาจึง........
เพราะมีปัญญา........
เพราะมีปัญญาจึงปฏิบัติให้พ้นทุกข์
คือถ้าเราไม่ตั้งธงที่จะปฏิเสธ ทุกเรื่องที่สอนก็คือ สติ สมาธิ ปัญญา ก็คือ พุทธศาสนา
พุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องอื่น สอน สติ สมาธิ ปัญญา 
ส่วนเรื่องอื่นๆ เรื่อง ขาดสติ ไม่มีสมาธิ ขาดปัญญา จึงเกิดทุกข์จากกามคุณ
พุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องอลังการณ์ แสดงออกเยอะแยะมากมาย
พุทธศาสนาเป็นเรื่องของชีวิต จะทำชีวิตที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร
84,000 ข้อ ก็เพื่อประโยชน์สูงสุด และไม่เป็นโทษ
พระพุทธเจ้าสรุปบทสุดท้ายว่า ท่านจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วย
ความไม่ประมาท
การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม รักษาจิตให้ขาวรอบ ผ่องใส
ธรรม 3 อย่างนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
จิตสงบระงับจากอกุศลทั้งปวงไม๊

11.12.53  22.00 น.  หลังปฏิบัติ  ทองผาภูมิ
หาลมหายใจที่เหมาะสมสำหรับตน ความรู้สึกตุ๊บๆ ยังเป็นเวทนา
ที่เรารู้ว่า กายเดิน กายนั่ง ยังเรียกว่า เป็นกายภายนอก
รู้ว่าอะไรทำให้ยืนได้ รู้เส้นเอ็น รู้กระดูก อย่างนี้เรียกว่า รู้ภายใน
สำนักนี้ ถ้าดี เรียนอะไรไม่ได้   ต้องบ้า กับโง่ ลองแกล้งบ้า เดี๋ยวจะไม่มีปัญหา
ปุจฉา
วิสัชนา   เหตุปัจจัยของร่างกายแต่ละขณะนั้นๆ ธาตุเจ้าเรือนแสดงผลออกมา ทำให้ได้ผลไม่เหมือนกัน  ร่างกายมนุษย์มีมหาภูตรูป 4
สำคัญ ทำอย่างไรให้รู้ร้อน เย็นได้ตลอดเวลา
ปุจฉา  เดินปราณ แล้วปวดหลัง
วิสัชนา วิธีแก้ไข ต้องหาวิธีให้มันทะลุทะลวงไปให้ได้ ฝึกจิตให้แกร่งกล้ามากกว่านี้ จะทะลุทะลวงได้


มึงรู้อะไร ยัง ยังอีกไกล ยังเป็นหนอนขี้ในหลุมขี้
มาวิจารณ์กู กระดูกมึง กระดูกกู คนละชั้น
เคยพูดเนืองๆ ว่า รักษาจิตเป็นยอดของการรักษา
กูได้ทำหน้าที่แล้ว บริหารเวลา อารมณ์ กาย