10.12.53  เช้า ทองผาภูมิ
รู้ไม๊ หลวงปู่กำลังสอนอะไร สอนให้ทำด้วยใจ อย่าทำแต่ซาก
การสั่งสมสัจจะบารมี คือ ทำ พูด คิดอย่างเด็ดเดี่ยว ตั้งมั่น ไม่โกหกการงาน กิจกรรม ไม่ลวนเลเหลวไหล เหล่านี้คือการสร้างสัจจะบารมี ทำให้เวลาเราเผชิญเรื่องเดือดร้อนเลวร้าย จะได้ไม่สะดุ้งผวา ทำด้วยหัวใจเตรียมพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ทุกปัญหา แต่ถ้าเราเหรอะแหระ ไม่จริงจัง ไม่ตั้งใจ ไม่จดจ่อ......
ชั่วชีวิตหลวงปู่ ไม่เคยทำ  ทำทุกอย่างด้วยใจเสมอ แล้วทุกอย่างก็จบลงด้วยดี ถ้าเรื่องง่ายๆ ยังฝึกไม่ได้ เรื่องใหญ่ที่ไหนจะฝึกได้ ถ้าเราตั้งใจทำ เราจะมีชีวิตชีวา แต่ถ้าทำด้วยซาก จะไม่สวยงาม ไม่สง่างาม ไม่มีชีวิต มันแกนๆ มันไม่มีเสรีภาพ ไม่มีวิญญาณ
คนมีปัญญา เค้ารับรู้ได้
เพราะฉะนั้นฝึกให้เป็นคนมีสัจจะแก่ตัวเอง ในสิ่งที่ทำ
สาธยายมนต์ คือการเฝ้าพระพุทธเจ้า ต้องผ่องใส

10.12.53  10:45 น. หลังปฏิบัติธรรม ทองผาภูมิ
คนที่เดินด้วยประคองตัวรู้ จะมีอิริยาบทต่างจากคนเดินตามควาย เพราะจิตในขั้นที่ 3 จะละเอียดกว่าขั้นที่ 1 ต้องละเอียดอ่อน
ขั้นที่ 1 ใหม่ๆ จิตให้ตั้งไว้ที่หน้าอก ลิ้นปี่ ต่อไปจะให้จิตตั้งอยู่ที่นิ้วมือ  ฝ่ามือ
ขั้นที่ 3 ลมที่ถ่ายย้ายไปมา ถือเป็นธรรมะ ไม่ใช่เวทนา
ขั้นที่ 1 ถ้ายังต้องระมัดระวัง ถือว่าไม่สำเร็จ แม้รู้สึกว่าง่าย แต่ก็ยังไม่มีใครฝึกได้สำเร็จ
ต้องขยันที่จะฝึก
ปุจฉา
วิสัชนา  มันไม่มีอะไรที่คนทำไม่ได้ คิดไม่ได้ นอกจากไม่จริงใจ เหล็กมันยังลอยน้ำได้ ขอเพียงใส่ใจ มีมานะ บากบั่น อดทน ต่อสู้ที่จะทำ คนอื่นเค้ากินอะไร  เว้นเสียแต่จะไม่ใช่คน
บรรยากาศ ผีตากผ้าอ้อม น่าปฏิบัติธรรมจะตายไป

10.12.53  13:20 ทองผาภูมิ
ปุจฉา
วิสัชนา   ลมที่เดินให้สุดท้าย เดินเข้าทางไหน ออกทางนั้น เดินให้สุดท่อของมัน อักษรตัว จ.
ปุจฉา
วิสัชนา   ธรรมชาติทองเหลือง เป็นเครื่งฉาบ เครื่องย้อม เครื่องล่อ เครื่องหลอก กระบวนการขัดเกลามีน้อยอยู่ ก็ยิ่งสกปรกมากขึ้นๆ  ในป่ามีอะไรที่เป็นธรรมชาติ ไม่มีมายาการ ไม่มีอะไรเสแสร้ง ไม่ต้องตั้งกาด ไม่ต้องระมัดระวัง เพียงแค่รักษาจิตไม่ให้ออกจากป่า
ตัดต้นไม้ทำให้รอยหยักในสมองเพิ่ม ต้องออกแบบ ต้องรังสรร ต้องรู้จักนิสัยธรรมชาติของมัน ต้องรู้แสง ต้องรู้หลักนรลักษณ์ศาสตร์
อยู่ในป่า อยู่ได้ก็อยู่ไปเฮอะ แต่ชีวิตเราไม่ได้อยู่ในป่าทั้งชาติ เพราะฉะนั้น ต้องฝึกจิตมากๆ
ยังบอกพระว่า จบนี่ จะไปป่า รักษาสุขภาพ ยังฉันยาอยู่เลย โดนอะไรนิดก็เป็นหวัด จะให้หมดฉีดยาหวัด ก็ยังหาช่องฉีดไม่ได้ ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล ยังฉันยาแก้ไข้จนทุกวันนี้