แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
วันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่​ 13 กันยายน​​ 2563