ทั้งสามภพ                   ยกตั้ง                        ขึ้นชั่งเปรียบ
หนักไม่เทียบ                          พระคุณแม่                 สุดแลหา
ถึงอบอุ่น                                สุริยัน                        และจันทรา
อกมารดา                               อิงอุ่น                       กว่าสูรย์จันทร์
          ถึงธารทิพย์                  หลั่งไหล                   มาให้ดื่ม
ไม่ปลาบปลื้ม                         ซาบซ่าน                   เท่าธารถัน
ถึงนางฟ้า                              มาอุ้ม                        ช่วยคุ้มกัน
ไม่เทียมทัน                           ตาแม่                        ที่แลมอง
           พระคุณแม่                 เลิศฟ้า                       มหาสมุทร
พระคุณแม่                            สูงสุด                        มหาศาล
พระคุณแม่                            เลิศหล้า                    สุธาธาร
ใครจะปาน                            แม่ฉัน                       นั้นไม่มี
          เปรียบพ่อแม่               เช่นโคมทอง              ของชีวิต
ช่วยชี้ทิศ                             ช่วยนำทาง                 ช่วยสร้างสรรค์
ให้ความรัก                           ให้ความรู้                    ชูชีวัน
ลูกจงหมั่น                            กตัญญู                      รู้แทนคุณ
          แม้สังขาร                   ลานแหลก                 แม่แลกได้
หวังจะให้                              ลูกตน                      พ้นภัยผอง
แม้สูญสิ้น                             ดินฟ้า                       ธารานอง
พระคุณของ                          แม่ข้านี้                     ย่อมมีเอย
          มีไม้เท้า                     ใช้ยัน                        ยุดกันร่าง
คลำหาทาง                          แกว่งกวัด                  สัตว์ร้ายหนี
ป้องกันตัว                            ติดตน                       ผลทวี
ดีกว่ามี                                 ลูกรั้น                        อกตัญญู
          ถึงลูกจน                    ทนได้                       ไม่ทุกข์หนัก
เท่าลูกรัก                             ประพฤติตน               เป็นคนชั่ว
ลูกกี่คน                                ทนเลี้ยงได้               ไม่หมองมัว
ไม่โศกเศร้า                          เท่าลูกตัว                  ชั่วระยำ