ปุจฉาเจ้าค่ะ.กราบนมัสการองค์หลวงปู่..ลูกอยากทราบว่าเมื่อพระสงฆ์ต้องครองผ้าผืนเดียว..แล้วถ้าอากาศหนาวเย็นพระสงฆ์จะสามารถใช้..เช่นผ้าพันคอ-หมวก-ถุงมือหรือถุงเท้าได้ไหมเจ้าคะ


วิสัชนา: ใช้ได้ ท่านไม่จัดเป็นผ้าครอง แต่เป็นผ้าอดิเรกจีวร สามารถใช้ได้ตามความจำเป็นเท่านั้น มิใช่สวยงาม


พุทธะอิสระ