นมัสการครับ

ปุจฉา ผม เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ครับและต้นไม้ที่ชื่นชอบก็เป็นต้นไม้ตระกูลกินแมลง เช่นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เหตุที่ชอบไม่ใช่ด้วยความสามารถในการดักจับแมลง แต่ด้วยสีสันครับ แต่เมื่อปลูกแล้วก็จะมีแมลงต่างๆ ตกลงไปตายจำนวนมาก จึงอยากถามองค์หลวงปู่ครับว่า ผมจะบาปไหมครับกับการปลูกต้นไม้เหล่านี้

ขอบคุณครับ


วิสัชนา: คุณไม่ได้แบ่งมันกิน ไม่ได้มีเจตนาเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้มันคอยกิน ไม่ได้จับมาให้มันกิน เช่นนี้ถือว่าคุณไม่ผิดบาปอะไร

พุทธะอิสระ