ปุจฉา: เคยฝึกวิชาสมาธิพระโพธิสัตว์ของหลวงปู่ ในครั้งแรกๆ รับรู้ถึงไอเย็นสีขาว (เหมือนไอเย็นจากน้ำแข็ง) พุ่งออกจากฝ่ามือ หลังจากที่ฝึกไปหลายๆครั้งก็มีแต่ไออุ่นแปลว่าอะไรคะ

วิสัชนา: ทำต่อไป แล้วคุณจะรู้เอง


พุทธะอิสระ