ปุจฉา: กรรมและเหตุอันใดที่ทำให้ผู้ที่บวชถึงสองครั้ง โดยครั้งที่สองได้มีโอกาสบวชกับหลวงปู่ เคยฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิได้นานนับช.ม. และสามารถสวดมนต์คาถาเป็นร้อยจบได้ กลายเป็นคนที่ต้องเข้าบำบัดอาการทางจิต เป็นครั้งที่สอง แนวทางแก้ไขในทางโลกนอกจากกินยากดประสาทแล้ว ยังมีทางไหนที่พอจะรักษาคนผู้นี้ได้อีกหรือเปล่าครับหลวงปู่

วิสัชนา: การบวชอยู่กับฉัน ก็มิใช่หมายความว่า จะต้องไม่เป็นโรค เพราะโรคไม่ใช่อยู่ที่เขามาบวช แต่มันอยุ่ที่การดำรงชีวิต อุปนิสัย และ อารมณ์ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย ว่าเป็นผู้อ่อนไหว ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเร้า เครื่องล่อ ได้มากน้อยอย่างไร และสำคัญที่สุด คือ วาง แล้ว ว่าง เป็นไหม หากไม่เป็น อะไรก็แบกไว้หมด เช่นนี้ก็น่าสงสารแล้วล่ะ
พุทธะอิสระ