ปุจฉา: การเจริญมนต์หรือสวดมนต์หน้าพระพุทธรูปทุกคืนก่อนนอนพร้อมเรียกมารดาผู้ล่วงลับไปแล้วมาร่วมสวดมนต์ด้วย (ตอนมีชีวิตอยู่เราสวดมนร่วมกันทุกคืน)เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ควรทำหรือไม่ควรทำอย่างไร บางตำรา บางอาจารย์บอกว่าพุทธมนต์บางบทไม่เหมาะสมที่จะสวดในบ้านเพราะเป็นการรบกวนผีบ้านผีเรือนและภูติผีต่าง ๆ ให้ลำบากอึกอัดจะเป็นผลเสียกับผู้สวดเพราะเป็นการเบียดเบียนวิญญาณเหล่านั้น

วิสัชนา: มีเวลา + ปัญญา จะสวดสักกี่บท ก็ตามใจ ไม่มีโทษมีภัยแก่ผู้ดี คนดี จิตดี วิญญาณดีหรอก ยกเว้นพวกที่มีมิจฉาทิฐิ รวมทั้งไอ้คุณตัวครูบาอาจารย์ที่คุณว่าด้วย


พุทธะอิสระ