ปุจฉา : กราบนมัสการหลวงปู่ค่ะ จะช่วยคนที่ติดยาเสพติด (ยาบ้า) ให้เลิกได้อย่างไร เขาติดยามานานแล้ว เห็นที่วัดหลวงปู่มียารักษาจะช่วยได้ไหมเจ้าค่ะ ที่เขาว่าอยู่ที่ใจจริงหรือเปล่าค่ะ อยากช่วยให้เขาเป็นคนดีให้ได้เจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณหลวงปู่เจ้าค่ะ

วิสัชนา : การรักษายาเสพติดสำหรับผู้ที่ติดยา ที่ต้องการเลิกเช่นนี้ น่าจะอยู่ที่สภาพสังคมรอบข้าง อาจมีส่วนช่วยมากๆ แต่หากผู้ติดยามิได้ปราถนาจะเลิก ต่อให้เทวดา ก็คงช่วยไม่ได้ เพราะฉะนั้น คำตอบสุดท้าย ขึ้นอยู่ที่ผู้ติดยา

พุทธะอิสระ