ปุจฉา - เพื่อน ๆ ที่อยู่รอบตัวลูกมากกว่า 90% เป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยเข้าวัด และมองเรื่องของการเข้าวัด รักษาศีลเป็นเรื่องโบราณ คร่ำครึ จะไปทำไมให้เสียเวลา ไม่ค่อยเชื่อ และ/หรือ ไม่เห็นถึงความสำคัญของบาปกรรม ... ลูกควรจะทำหรือพูดยังไงให้เค้าหันมาสนใจใน พระพุทธศาสนา มากขึ้นดีคะหลวงปู่

วิสัชนา : สิ่งที่คุณเล่ามา มันเป็นธรรมดา ของสัตว์โลกผู้มีความไม่รู้ และ ความหลง เขาอาจยังหลงในวัยที่แข็งแรง หนุ่มสาว หลงในความสุขที่ได้เสพ หลงในวัตถุที่ตนมีและอยากได้มา หลงในมูลค่าที่ตนใช้ปัญญาหามาได้ หลงในความสบายที่ตนแลกด้วยอะไร แล้วได้มันมา อีกทั้งยังไม่เห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์

วันหนึ่งข้างหน้า หากเขาหมดแรง และ สิ้นหวัง วันนั้นอาจเป็นวันที่เขาอยากเข้าวัดก็ได้ แต่ฉันก็ไม่แน่ใจนะว่า เขาจะเดินเข้ามาเอง หรือ จักมีคนช่วยแบกมา เอาเป็นว่า คุณทำคุณได้ คุณเข้าวัดแล้วสบายใจก็เข้าเถอะ

 

พุทธะอิสระ