ปุจฉา : เหตุใดต้นไม้จึงยืนต้นตาย อยากทราบความหมายของบทโศลกของหลวงปู่ที่กล่าวว่า "ลูกรัก บางครั้งพ่อเองก็ไม่รู้สึกตัวหรอกว่า เหตุใดต้นไม้จึงยืนต้นตาย"  บทโศลกนี้หมายความว่าอย่างไร  มีจุดประสงค์ที่จะสอนอะไรคะ

วิสัชนา – หมายถึง ชีวิตที่ได้มา เพราะมีน้ำ อาหาร อากาศ แสงแดด แร่ธาตุในดิน คอยอุปถัมป์เลี้ยงดู ฉะนั้น ขณะที่มีชีวิตอยู่ ก็ควรจะสำนึกถึงบุญคุณ เมื่อเติบใหญ่ ก็ให้ร่มเงา ผลิดอก ออกใบ ให้ผล ให้ประโยชน์คืนกลับไป แม้ตาย ร่างกาย ลำต้นก็ยังให้ประโยชน์แก่แผ่นดิน คน สัตว์ เช่นนี้จึงเรียกว่า “ชีวิตมีสาระ” ดังต้นไม้ที่ยืนต้นตายอย่างองอาจ สง่างาม

พุทธะอิสระ