คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 19:00 น.
 
Ep.17 : เรียนรู้ “ปรมัตถ์” กับ “สมมุติ​”
ที่ clubhouse @buddhaisara
ปรมัตถ์ และ สมมุติ นั้นเป็นไฉน? ในทางปฏิบัติเป็นเช่นไร? เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่ได้ในทั้งโลกแห่ง ปรมัตถ์ และ สมมุติ?… มาศึกษาหาคำตอบในหัวข้อธรรมข้อนี้กัน