แถลงข่าวพิธีเปิดโครงการสมทบทุนกองทุน เพื่อสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช และ

นำเทคโนโลยี่สมัยใหม่ทางการแพทย์ไปสู่ชนบท วันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 ณ.

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระพรมราชูปถัมภ์
“สมเด็จศิริราชร้อยปี” และ “เบ็ญจมหามงคล” รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ โดย

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีกรกล่าวเปิดว่า....สร้างพระเพิ่มขึ้นมาใหม่จากที่ศิริราชสร้างเมื่อ 2531 ศิริราช

ครบ 100 ปี เราขอพระองค์ท่านสร้างเพิ่มเติม เป็นพระพุทธรูปบูชา 5 นิ้ว กับ 9 นิ้ว
9 นิ้ว ปิดทอง 553 องค์  ลงดำ 1000 องค์  ลงดำจาง 1000 องค์
จากพระผง เปลี่ยนเป็นทองแดงลงดำ......เบ็ญจภาคีมหามงคล โครงการนี้ทำมา

ตั้งแต่ ปี 2551 เพิ่งสำเร็จในหลวงเพิ่งโปรดเมื่อ ธ ค 2553 ไม่ใช่การค้า แต่ต้องการ

ให้คนเอาไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์
นิมนต์หลวงปู่สุดท้าย
เจริญธรรมท่านอธิการบดี อุปนายก รวมทั้งคุณหมอทุกท่านและลูกหลาน
มองดูไปในห้องนี้ มีแต่ลูกศิษย์ชั้นทั้งนั้น
หลังจากฟังคณบดีพูดถึงการเสียสละของหมอ พยาบาล ...ทำให้ชั้นรู้สึกซึ้งถึง...ชั้น

มีประสบการณ์โดยตรงจากการได้รับการสงเคราะห์จากศิริราช เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ไปเก็บ

สมุนไพรในป่าเมืองกาญจน์ โดนต่อต่อยลูกตาดำ ทรมานมากถึงขั้นต้องควักลูกตาทิ้ง ชั้น

นึกถึงศิริราชก่อนเพื่อน รักษาอยู่ 3 สัปดาห์ คุณหมอดูแลเอาใจใส่ดีมาก 2-3 วันแรก

หมอลงความเห็นว่า จะต้องควักลูกตา มีหมอคนนึง ชั้นถือว่าเป็นนางฟ้า จำชื่อไม่ได้ แต่จำ

หน้าได้ หมอผู้หญิง มาวินิจฉัย บอกว่า คงไม่ต้องควัก แต่ต้องตรวจให้ละเอียดและมีวิธีการ

รักษา ชั้นนอนในโรงพยาบาล 3 สัปดาห์ ด้วยความสำนึกในบุญคุณ...
เค้าจะไม่สนใจในความสุขทุกข์ของตนเอง แต่จะดูแลสุขทุกข์ของคนไข้ พอหายแล้วก็เลย

ตั้งปณิธานว่า จะทดแทนศิริราชเท่าที่สามารถจะทำได้ ทุกปีมีไหว้ครู ก็จะนำทุกบาททุก

สตางค์ที่ได้จากการไหว้ครู นำมามอบ ปีที่แล้ว 2 แสนบ้าง 3 แสนบ้าง
เราคิดเสมอว่า เค้ามีบุญคุณรักษาตาชั้น  เราภาคภูมิใจว่า เราบริจาคทานไม่ผิด
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาเจริญมนต์ ไม่ถึงชั่วโมง ได้แสนเจ็ด ก็ให้เจ้าหน้าที่ถวายทั้งหมด
เครื่องหมายของคนดี ต้องเมตตา ตอบแทนคุณ
ศิริราชไม่เคยขัดต่อการที่เราจะมาแสดงความจงรักภักดี ชั้นเรียกว่า คนแก่ ถ้ามีคนมาเยี่ยม

จิตใจพระองค์จะเฟื่องฟู ผ่อนคลาย สบาย และถ้าทุกคนระลึก... บ้านเมืองคงไม่สับสน

วุ่นวายแบบนี้
ขาดทุน คือกำไร ขาดทุนด้วยตัวเราเอง ขาดทุนตัวเลขและส่วนรวมได้กำไร และนั่นคือ

กำไรของเรา
พระพุทธเจ้าสอนไว้ 10 อย่าง ๆ แรก คือ ทานมัย
 มนุษย์ทุกคนมีความเห็นแก่ตัว ยากที่จะอยู่รวมกันเป็นปึกแผ่น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอน

ให้เรารู้จักให้ แบ่งปัน ทุกครั้งที่ให้ เราจะทำลายความไม่ดี ความเห็นแก่ตัว ความคับแคบ

ลงไปครั้งหนึ่ง
กำไรคุณงามความดี
ให้แล้วทำให้คนพ้นทุกข์ ผ่อนคลาย เราจะได้ผล ได้อานิสงส์มากมาย
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่วัดมีเปิดอโรคยาศาลา รองผ.อ. กับหมอกระดูก ก็ไปศึกษาดูการ

รักษา
ภูมิปัญญาบรรพบุรุษเรา เราควรสืบทอดอุดมการณ์ เหล่านี้สืบไป
ถ้าเราปล่อยให้คนดีทำงาน โดยเราไม่ให้กำลังใจ... คนดีก็มีขีดจำกัด....
ชั้นมองผลเลิศที่บุคลลากรมีกำลังใจ ทำเรื่องดี ฝากความดี และได้พึ่งพาความดีนั้นสืบไป
ข่าวอะไร ต้องเกิดศรัทธาก่อน อธิการบดี คณบดีต้องสร้างให้เกิดศรัทธา ถ้าอยากให้คนทำ

งานทำอย่างผ่อนคลาย โปร่ง เบาสบาย ยิ้มหวานชื่น ต้องสร้างศรัทธา และทำให้ศรัทธานี้

ปรากฏจนเป็นที่ประจักษ์ มิฉะนั้น....
หมอเป็นวิชาชีพ คำว่ามนุษย์โดยรากศัพย์ แปลว่า ผู้มีใจสูง ใจประเสริฐ แต่วิชาชีพ....
อาจจะเป็นวิชาชีพที่ไม่มีประโยชน์ ทำให้ผู้คนเดือดร้อนเสียหาย
ฝึกไม่ยาก ถ้าพ่อแม่ยังเป็นมนุษย์ มาเรียนรู้วิชามนุษย์ แม้พ่อแม่ก็เป็นชนิดหนึ่งของกรรม
การบวชไม่ใช่การชุบตัว แต่เป็นการฝึกตัว สั่งสมอบรมเรียนรู้ตัวเอง พัฒนาเข้าสู่ความเป็น

มนุษย์
ทุกวันนี้เชื่อว่า การบวชเป็นการชุบตัว
ขบวนการบวช ถ้าถามชั้นว่า คล้ายหมอไม๊ ชั้นยืนยันว่าไม่เหมือน เพราะหมอไม่ได้ระมัด

ระวัง ตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง เหมือนเราจะละม้ายคล้ายกัน แต่นั่นเป็นคุณธรรม

คุณสมบัติพื้นๆ ที่มนุษย์ควรมี
คุณแทนคุณ   หมอเดี๋ยวนี้กลัวถูกฟ้อง ไม่กล้ารักษา แต่ส่งต่อ
หลวงปู่   ชั้นว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัย ตามเหตุตามปัจจัย... ถ้าเรารักที่จะมีอาชีพนี้ เรา

ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง  ถ้าเรารักที่จะเป็นผู้ให้บริการ เราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ

ความดีคุณอย่าเก็บไว้ ต้องให้สังคมประจักษ์ เวลาทำอะไร จะเป็น/มีเทพนิมิตร เทพ

ประทาน
คนน่ะมันไม่เด่น แต่มนุษย์ล่ะเด่น จะเด่นโดยคุณสมบัติ คุณภาพ มีคุณประโยชน์
คนน่ะอยากเด่น แต่ก็ดับในที่สุด
วันศุกร์นี้จะไปประชุมพระที่ส่งไปสาขา คือไปเรียนปริญญา แล้วส่งให้ตัวเองสูง ปล่อยให้

พระต่างคนต่างอยู่ ชาวบ้านชะเง้อรอ
วิถีคิดของนักบวชจะไม่เหมือนชาวบ้าน มันคิดคนละเรื่อง เอาวิถีคิดของผู้เสพกาม มายัดให้

ผู้ปฏิเสธกาม ทำผิดวัตถุประสงค์และ...
ธรรมะของพระพุทธเจ้าสูงที่สุดในโลกนี้แล้ว
ยศของช้าง ขุนนางของพระ
เวลานี้เราคิดตรงกับความซวยตลอด
ปรมัติ ถ้าพูดผิดงาน อาจจะโดยจับมัด