ลูกรัก.... มีลมหายใจ มีชีวิต ได้พลัง ใช้พลัง สร้างสรรผลงาน

หมดลมหายใจ ไร้ชีวิต สิ้นพลัง ไร้ผลงาน นี่คือเรื่องของคนตาย