ลูกรัก... เจ้าอย่าทำอารมณ์ให้เป็นอะไร และจะได้ไม่มีอะไรในอารมณ์นั้นนั้น