ทั้งวินมอเตอร์ไซค์ วินรถตู้ ชนผู้ใช้แรงงานและลูกหลานของพวกเขาที่กำลังเรียน กำลังศึกษาอยู่

ล้วนพากันเดือดร้อน ลำบากกันทั่วหน้า
อย่าว่าแต่เงินผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ค่าเช่าที่อยู่อาศัยและค่าเล่าเรียนลูก ค่าน้ำค่าไฟ ทั้งหนี้สิ้นนอกระบบ ล้วนฝืดเคืองไปหมด

ถึงเวลาแล้วที่พวกเราผู้มีใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มาช่วยกันประกอบอาหาร แจกแก่คนยากไร้เหล่านั้น ทั้งที่วัด ที่หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร หน้ามหาวิทยาลัยเกษตร ซึ่งก็เริ่มแจกกันมาตั้งแต่วันจันทร์

วิธีแจกก็คือ การตักข้าว ตักแกงใส่ถุง แล้วถามผู้มารับแจกว่า ในบ้านมีกี่คน พวกเราจัดอาหารใส่ถุง แจกให้เขาไปประทังความหิวจนกว่าสถานการณ์โรคร้ายนี้จักบรรเทา

ใครมีเวลาว่างก็มาช่วยกัน หรือจะช่วยสนับสนุนวัตถุดิบมาประกอบอาหารก็สุดแต่กำลัง จักพึงทำได้

พุทธะอิสระ

ผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาควัตถุดิบประกอบอาหาร
สามารถจัดส่งมาได้ที่
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
125/1 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

หรือสามารถมาส่งได้ที่วัดตามลิ้งค์แผนที่นี้ครับ
https://goo.gl/maps/68ScZ2tZxENt6QfE6