มนุษย์เอ๋ย

เมื่อเจ้ากล้าที่จักทำกรรม ก็อย่ากลัวที่จักต้องรับผลของกรรมอันเผ็ดร้อน
พระบรมศาสดาทรงตรัสว่า
บุคคลเมื่อกล้าพูดโกหก จักไม่กล้าทำชั่วยิ่งกว่านั้นเป็นไม่มี
.
พุทธะอิสระ