ในรอบปีที่ผ่านมา ความทุกข์ยากเดือดร้อนทั้งหลาย ที่มีอยู่ในกายและใจ หากท่านทั้งหลายได้มีสติพิจารณาทบทวนอย่างถ่องแท้ถี่ถ้วน

ท่านทั้งหลายจักรู้เอง เห็นเองว่า ความผิดพลาดทุกข์ยาก เดือดร้อน ล้วนเกิดจากความขาดสติปัญญาทั้งนั้น

ท่านทั้งหลายผู้มุ่งหวังความหลุดพ้นจากความผิดพลาด เดือดร้อนจึงควรใช้ช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สงบกาย สงบใจเพื่อสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นทั้งในกาย วาจา และจิตใจ ด้วยการเข้าวัด ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนา รักษาศีล ฟังธรรม

อันเป็นวิธีการป้องกันกาย วาจา ใจ ให้ห่างไกลจากความมัวเมาประมาทห่างไกลจากความผิดพลาด เดือดร้อน

ยิ่งเป็นช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเช่นนี้

ยิ่งเป็นเหตุให้ต้องมัวเมาประมาทขาดสติปัญญามากยิ่งขึ้น

หากท่านทั้งหลาย ต้องการจักหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทุกข์ยาก เดือดร้อน ควรเลือกที่จักเฉลิมฉลองด้วยการ

เจริญมนต์ข้ามปี

รักษาศีลข้ามปี

ปฎิบัติธรรมข้ามปี

หรือไม่ก็ฟังธรรมข้ามปี

เพื่อให้กาย ใจนี้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท

สติปัญญา ตั้งมั่นอยู่ในกาย ใจ

ความเสี่ยงต่อเหตุอันจักทำให้เกิดความทุกข์ยาก เดือดร้อน ก็จักลดน้อยลง

ผู้มุ่งหวังความเจริญ จึงควรเลือกที่จักเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการนำพากายใจนี้ให้สงบ ผ่อนคลาย เบาสบาย ห่างไกลจากเหตุแห่งความขาดสติปัญญาทั้งปวง

ในห้วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ จึงขอส่งความห่วงใยปรารถนาดี มายังท่านผู้เจริญทั้งหลาย

ขอให้ท่านทั้งหลายจงรุ่งเรืองเจริญด้วยสติปัญญา ตั้งมั่นดุจดังพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน

ขอสรรพพรทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ จงบังเกิดมีแก่ท่าน

ขอความปรารถนาที่ดีงามที่ท่านมีแล้ว มุ่งหวังแล้วจงพลันสำเร็จ แก่ท่าน

ขอความผาสุก สวัสดีจงมีแก่ท่าน

ด้วยอานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
ขอจงดลบันดาลประทานให้ท่านทั้งหลาย ยืน เดิน นั่ง นอน อย่างปลอดภัย

เป็นสุขในทุกที่ ทุกถิ่น ทุกสถานด้วยเถิด

โชคดีปีใหม่นะจ๊ะ

สุขสันต์วันคริสต์มาส

พุทธะอิสระ