วันนี้เสนอคำว่า ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอาไปกระเดียด

คำว่า ฟังไม่ได้ศัพท์ หมายความว่า ฟังยังไม่รู้เรื่อง ฟังยังไม่ทันจบ ฟังไม่ครบประโยค ฟังไม่เข้าใจ ฟังไม่ถนัด ฟังไม่ได้ยิน

คำว่า จับเอาไปกระเดียด หมายความว่า หยิบยกขึ้นมาแบกเอาไว้ที่สะเอว ประคองเอาขึ้นมาเบียดไว้ที่สะเอวแล้วพาไป

คำว่า จับเอาไปกระเดียด เป็นคำที่แสดงกิริยา การยกตะกร้า ถาด เข่ง กระจาด กระด้ง กระบุง เป็นภาชนะที่สารด้วยไม้ไผ่ ใช้ใส่รวบรวมผลหมากรากไม้และสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ หลายๆ ชิ้นอยู่ในภาชนะเดียวกัน

เมื่อนำเอาคำว่า ฟังไม่ได้ศัพท์ หมายถึง ฟังเขาพูดหลายเรื่อง หรือเรื่องเดียวกันแต่จากหลายๆ คน แล้วนำมาโพนทะนา ป่าวร้อง ประกาศ พูดคุยต่อ โดยไม่ได้รู้เอง เห็นเอง หรือไม่ได้พิจารณาด้วยสติปัญญา พิสูจน์ทราบทั้งยังเชื่อตามนั้น และพยายามทำให้ผู้อื่นเชื่อ

เช่นนี้ถือว่า เป็นพฤติกรรมที่เรียกได้ว่า ฟังไม่ได้ศัพท์ แล้วจับไปกระเดียด

ลักษณะอาการเช่นนี้ ดังเช่นกรณีคดีหวย ๓๐ ล้าน อลเวงที่ต่างคนต่างพูด ต่างคนต่างโพนทะนา ทั้งที่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองเลย

กรณีลุงกำนันโพสลงเฟสบุ๊ค แสดงความเห็นใจต่อแกนนำพันธมิตร ที่ถูกอายัดบัญชีและทรัพย์สิน แต่มีผู้คนจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าลุงกำนันสุเทพถูกอายัดบัญชีและทรัพย์สินไปด้วย
ทั้งที่ความจริง ลุงกำนันหาได้ถูกอายัดทรัพย์สินใดๆ ไม่

โลกโซเชียลครอบคลุมไปทุกสังคม พฤติกรรมฟังไม่ได้ศัพท์ แล้วจับมากระเดียด ดูจะมีให้เห็นเป็นประจำ จนกลายเป็นการสร้างกระแสความวุ่นวายให้แก่สังคมได้อย่างต่อเนื่อง

พุทธะอิสระ