ตอบว่า กบฏต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นั้นเราไม่เคยมีอยู่ในหัวสมอง

แต่ถ้าจะกบฏกับพวกอธรรม

กบฏต่อนักการเมืองขี้ฉ้อ

กบฏต่อนักกฎหมายขี้โกง

กบฏต่อนักปกครองทุจริต

กบฏต่อข้างราชการที่เอาเปรียบประชาชน

กบฏต่อเจ้าพ่อ เจ้าแม่ผู้มีอิทธิพลรังแก เอาเปรียบผู้อ่อนแอ

กบฏต่อพระผู้ปกครองที่อคติ

กบฏต่อพระผู้ปกครองที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ

กบฏต่อกรรมการมหาเถรบางรูป ที่มีพฤติกรรมไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย

กบฏต่อพวกอลัชชีที่ย่ำยีต่อพระธรรมวินัย

กบฏต่อความอยุติธรรมที่สังคมไทยได้รับจากกระบวนการยุติธรรม

กบฏต่อทุรชนที่คิดจะโค่นล้มสถาบัน

กบฏต่อพวกเณรคุณแผ่นดินเกิด

กบฏต่อความชั่วร้ายที่ครอบงำประชาชนไทย

และสุดท้ายเป็นกบฏต่อผู้ที่คิดจะทำลายความมั่นคงของชาติ

เอาเป็นว่า คราใดที่บ้านเมืองต้องตกอยู่ในห้วงเวลาแห่งความเลวร้าย

วันนั้นพุทธะอิสระ พญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะก็พร้อมจะเป็นกบฏอีก

แต่พุทธะอิสระ จักไม่ยอมศิโรราบก้มหัวให้กับข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรม

พุทธะอิสระ