วันนี้ขอเสนอคำว่า ผู้ด่าย่อมเร่าร้อนกว่าผู้ถูกด่า ผู้พยาบาทย่อมทุรนทุรายทรมานมากกว่าผู้ถูกพยาบาท

คำว่า ผู้ด่า หมายถึง ผู้มีจิตที่กำลังติดคุกแห่งอารมณ์โกรธ

คำว่า ย่อมเร่าร้อนกว่าผู้ถูกด่า หมายถึง ผู้ที่ตกอยู่ในคุกแห่งไฟโทสะ ย่อมเร่าร้อนดุจดั่งกำลังถูกเผาไหม้ และไฟที่เผาผู้กำลังด่านั้น ก็เป็นไฟที่เขาจุดเผาตนเอง หาได้มีผู้อื่นจุดเผาเขาไม่

คำว่า ผู้ถูกด่า หมายถึง ผู้ที่อาจจะรับคำด่า (รับไฟเข้ามาเผาตนเอง) เข้ามาจองจำสาปแช่งตนเอง หรืออาจจะไม่รับคำด่าเข้ามาจองจำสาปแช่งตนเองก็ได้

ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่ว่า โง่หรือฉลาด

คำว่า ผู้พยาบาท หมายถึง อารมณ์ที่ความขุ่นข้อง ขัดเคือง คับแค้น

คำว่า ย่อมทุรนทุรายทรมานมากกว่าผู้ถูกพยาบาท หมายความว่า เมื่อใดที่อารมณ์ความขุ่นข้อง ขัดเคือง คับแค้นเกิดขึ้นในใจ เขาผู้นั้นย่อมทุรนทุรายทุกข์ทรมาน กว่าผู้ถูกพยาบาทจะรับรู้ บุคคลผู้พยาบาทนั้นก็ทุรนทุรายทุกข์มากมายมหาศาลไปแล้ว

ยิ่งถ้าผู้พยาบาทรับรู้แต่ภายหลังว่า การพยาบาทขัดเคือง คับแค้นที่ตนมีนั้น หาได้ทำให้ผู้ถูกพยาบาทเดือดร้อนใดๆ เลยไม่

ผู้พยาบาทนั้น ย่อมบังเกิดความขัดเคือง คับแค้นทุกข์ทรมานขึ้นเป็นหลายเท่า

เช่นนี้แล้วบุคคลผู้มีปัญญา จึงไม่ควรกักขังตนเองไว้ในคุกแห่งอารมณ์โกรธ พยาบาทเลย เพราะชาติปัจจุบันก็ทุกข์ทรมานปานนี้แล้ว ภพชาติต่อๆ ไปจะทุกข์เพิ่มพูลทวีคูณมากขึ้นขนาดไหน

เมื่อไหร่จะฉลาดกันเสียทีนะ

พุทธะอิสระ