วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์เย็น