นักข่าวไทยโพสต์โทรมาขอสัมภาษณ์ในกรณี วันแห่งความรักว่า ท่านมีแนวคิดอย่างไร

พุทธะอิสระตอบว่า สำหรับมุมมองของฉันแล้ว วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก มีความหมายแค่ ผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งที่รักกัน และได้รับการช่วยเหลือจากนักบวชวาเลนไทน์พวกเขาจึงได้สมหวังแต่งงานกัน

ความหมายมันมีอยู่เท่านี้

ส่วนจะมีใครอธิบายให้พิสดารพันลึกอย่างไร ก็แล้วแต่มุมมอง

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ในทางพระพุทธศาสนามีวันแห่งความรักหรือไม่

ตอบตามหลักคำสอนของพระบรมศาสดา ไม่พบคำว่าความรักในพุทธธรรมคำสอน มีแต่คำว่า เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา รวมเรียกว่า พรหมวิหาร ๔

เพราะแม้แต่พุทธธรรมคำสอน ที่ทรงสอนแด่ผู้ที่จักเป็นพ่อแม่ พระพุทธองค์ยังทรงแนะนำให้พ่อแม่ ตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหาร ๔

ในมุมมองของผู้ศึกษาผู้รู้ในพุทธธรรมส่วนใหญ่จักมองว่า ความรักเป็นตัณหา เป็นความทะยานอยาก เป็นความต้องการที่จักเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ

หากจักเทียบความรักกับคุณธรรมในพระพุทธธรรมคำสอน คงจักเทียบได้กับคำว่า เมตตาและให้อภัย

รวมความว่า ผู้ที่จักมีความรักที่ถูกต้อง ต้องรู้จักเมตตาและให้อภัย ดังคำที่ว่า ความรักคือการเสียสละนั้นเอง

เพราะถ้าเมื่อใดที่ท่านทั้งหลายพร่ำบ่นว่า มีความรัก แต่เอาแต่จักเรียกร้อง ยึดถือ ครอบครอง อยากเป็นเจ้าของ

นั้นมันเป็นตัณหาชัดๆ

พุทธะอิสระ