พระราชสาส์น แสดงความขอบใจต่อผู้ปฎิบัติหน้าที่จิตอาสา ทุกท่าน

“บัดนี้ การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติยิ่ง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างตั้งใจกระทำการทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ

จึงขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ หรือแม้มิได้เป็นจิตอาสา แต่ก็เต็มใจช่วยเหลืองานพระราชพิธีทุกด้าน ทั้งผู้ที่อุตสาหะมาร่วมงานพระราชพิธี ในตลอดเส้นทางเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และที่พระเมรุมาศจำลองกับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทุกแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดถึงผู้ที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดที่ต่างระลึกมั่นในพระมหากรุณาธิคุณ ก็ส่งใจมาร่วมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความจงรักภักดี

ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในการสนองพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ นับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงสุด และเป็นเครื่องยืนยันอย่างสำคัญว่า แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสวรรคตล่วงไปแล้วแต่จะทรงสถิตอยู่ในใจของประชาชนชาวไทย ที่จดจำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปไม่มีวันเสื่อมคลาย”

พระปรมาภิไธย วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จากพระราชสาส์นนี้ ได้แสดงให้คนไทยทุกคนได้เห็น ถึงสายพระเนตรอันยาวไกล พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ อย่างหาสุดประมาณมิได้

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อทุกชนชั้น อย่างเท่าเทียมเสมอภาค

แม้แต่การทำหน้าที่จิตอาสาเล็กๆ น้อยๆ พระองค์ ยังทรงเล็งเห็น ความวิริยะอุตสาหะ ในจิตอาสาทุกหน้าที่

การที่ทรงมีพระราชสาส์น พระราชทาน ความขอบใจ

ในการทำหน้าที่จิตอาสา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชพลี ต่อองค์พระชนกนาถ พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ทรงเสร็จสู่สวรรคาลัย


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๑๐ ทรงรับทราบด้วยพระอัจฉริยภาพ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล

ทรงห่วงใยต่อพสกนิกร ของพระองค์ อย่างแท้จริง

บ่อยครั้ง ที่ข้าราชบริพารผู้รับใช้ใกล้ชิดของพระองค์

กรุณาเล่าให้พวกเราบรรดาเต็นท์จิตอาสาที่ช่วยกันประกอบอาหารเลี้ยง ในขณะที่มีการประชุมว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีความห่วงใย ต่อพสกนิกรของพระองค์ในทุกเรื่อง

ไม่เว้นแม้แต่ ทรงมีพระราชปรารภ ให้เจ้าพนักงานเบิกเงินในพระคลัง เพื่อจัดหา ซื้อพัดลมไอน้ำ มาตั้งบริการในเต็นท์รอคอย เพื่อระบายความร้อนให้แก่ประชาชน (อันนี้ท่านผู้ว่าอัศวิน ได้กรุณาเล่าให้ฟัง)

แม้ขณะที่ทรงเสด็จงานพระราชพิธี ที่ทรงเสด็จสู่มณฑลพิธี ทรงทอดพระเนตร เห็นประชาชน ต้องนั่งลงบนถนนร้อนๆ เพื่อรอถวายบังคม ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ดำริให้เจ้าพนักงาน จัดหาเบาะรองนั่ง มาปูลาดตามทางเท้า ที่ประชาชนมานั่งรอคอย พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพองค์พระชนกนาถ

เหล่านี้คือความมีพระเมตตา มหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพ ในความละเอียดอ่อน ต่อพสกนิกรของพระองค์

พวกข้าพระพุทธเจ้า เหล่าจิตอาสา ในเต็นท์หมายเลข ๙ ขอน้อมสำนึก ระลึกถึงพระคุณอันหาที่สุดมิได้ จักถวายความจงรักภักดี สนองงานในด้านจิตอาสา ที่พระองค์ทรงดำริ เพื่อเป็นพลี ทดแทนบุญคุณแผ่นดิน น้อมฯ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสืบไป

ขอถวายพระพร

พุทธะอิสระ