อยากบอกบรรดา ท่านผู้เจริญ ที่มีปัญญา รู้เห็นตามความเป็นจริงทั้งหลายว่า

โปรดอย่าไปให้ราคา ตำหนิติว่า ต่อล้อต่อเถียง กับผู้ที่เข้ามาด่าฉันเลย

มันจักทำให้จิตใจเศร้าหมองไปเสียเปล่าๆ

เอาเวลาไปพัฒนา จิตของตนให้สะอาด ฉลาด สงบ จะดีกว่า

ปล่อยให้พวกเขาด่าไป

ท่านทั้งหลาย ต้องไม่ลืมคำสอนที่ว่า

ลูกรัก

จงอย่าฝากชีวิตนี้ไว้ บนฟองน้ำลาย
ที่กระดกบนปลายลิ้นชาวบ้าน
ดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทำ
เลวระยำอยู่ที่ทำตัว

พุทธะอิสระ