มีผู้ถามว่าทำไมท่านต้องลำบากลำบนลากสังขารที่เกือบจะพิการ ไปตะลอนแจกข้าวสารแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ขอตอบว่า

หนึ่ง ข้าวของที่ฉันนำไปแจกล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขานำมาบริจาคให้ฉันทำโรงทานในงานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้น

สอง ฉันต้องการบริหารข้าวของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผู้ให้และผู้รับ

สาม ฉันไม่อยากให้วัดและพระต้องมาเป็นภาระในการดูแลรักษามากจนเกินไปนัก

สี่ จุดเริ่มต้น ข่าวการเสด็จสู่สวรรคาลัยขององค์พ่อหลวงที่ฉันได้ทราบครั้งแรกจากท่าน ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ ก็มาจากเหตุการณ์ที่ฉันไปแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัย และเป็นวันแรกที่คิดตั้งโรงทาน

เมื่อจะเลิกโรงทาน ก็ขอเลิกในเหตุการณ์ไปช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยเช่นกัน

เหล่านี้คือเหตุผลที่ฉันต้องลำบากลำบน หอบสังขารที่ใกล้ๆ จะทุพพลภาพไปช่วยพี่น้องผู้ประสบภัย

ฉะนั้น ผู้ที่เห็นแต่ประโยชน์ตนเป็นใหญ่ คงจักไม่เข้าใจในหลักคิดเพื่อประโยชน์ผู้อื่นดอก

พุทธะอิสระ