วันเสาร์ที่ ๒๑ ต.ค. ๖๐ กองอำนวยการร่วม โดย กทม. ได้เข้ามาประสานขอให้เต็นท์หมายเลข ๙ ของพวกเรา ได้กรุณาทำอาหารเลี้ยงแขกของพ่อ ๒ มื้อๆ ละ ๔๕,๐๐๐ คน

โดยมื้อเช้าส่งอาหารพร้อมแจกในเวลาตี ๔ ตรง ซึ่งเขาขอให้จิตอาสาของเราไปทดลองแจกอาหารในแถวคนนั่งด้วย ด้วยใช้หลักคิดของพุทธะอิสระ แต่อยู่ในความควบคุมประเมินผลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ กทม. สาธารณสุข

ส่วนมื้อที่ ๒ เราต้องส่งอาหารอีก ๔๕,๐๐๐ ชุด ภายในเวลา ๑๐ โมงเช้า

รวมความว่า ไม่ว่าจะยังไง งานนี้เราต้องพิสูจน์ให้พวกเขาได้เห็นว่าสิ่งที่พวกเราพูด พวกเราคิด เราสามารถทำได้จริง และมีผลสำเร็จอันเลิศ

หากวันที่ ๒๑ นี้พวกเราสอบผ่าน

ตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ

การปรุงอาหาร

การบรรจุ

การขนส่ง

การแจกจ่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ทำลายบรรยากาศของความสงบเรียบร้อย สง่างามสมพระเกียรติยศ ปลอดภัย และสะอาด

งานนี้ถือว่าพวกเราสอบผ่าน เท่ากับว่าวันเสาร์ที่ ๒๑ ต.ค. นี้ เราสามารถปรุงอาหารแจกได้ ๙๐,๐๐๐ กล่อง

ฉะนั้น ลูกหลานไทยผู้มีหัวใจรักพ่อหลวงทุกคน ควรจักต้องมาร่วมกันทำหน้าที่ของลูกกตัญญูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคณะทำงาน กทม. กองอำนวยการร่วม

และต้องไม่ลืมว่า ทุกขั้นตอนเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาคอยดูและประเมินผล ซึ่งพุทธะอิสระก็เชื่อว่าลูกหลานทุกคนทำได้อยู่แล้ว และทำได้ดีด้วย

วันศุกร์นี้ อย่าลืมมาประชุมและค้างคืน เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๑ ทุ่มตรงไปจนถึงเที่ยงของวันเสาร์ที่ ๒๑ ด้วยนะจ๊ะ

อย่าทิ้งฉันนะ

พุทธะอิสระ