ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ธ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแด่คณะสงฆ์วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวัดอ้อน้อย ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้

โดยมีมูลนิธิธรรมอิสระเป็นผู้ขอพระราชทาน และ พล.อ.วรเดช ภูมิจิตร เป็นผู้อัญเชิญมาทอดในอาวาสวัดอ้อน้อย ในเวลา ๙.๐๐ น.วันนี้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะสงฆ์วัดอ้อน้อย และมูลนิธิธรรมอิสระ รวมทั้งอุบาสก อุบาสิกา ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ในบวรพระพุทธศาสนา

ต่างรู้สึกปลาบปลื้มยินดี ในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เป็นล้นพ้น

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระคุณอันหาสุดประมาณมิได้ในครั้งนี้

ขอโอกาสทูลถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๑๐ ขอทรงพระเจริญด้วยพระพลานามัยอันแข็งแรง ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ขอถวายพระพร