๑๐๐ วันแล้วที่พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้จากลูกไทย

๑๐๐ วันแล้ว ที่ลูกๆ ไทยมิได้เห็นหน้าพ่อ

๑๐๐ วันแล้ว ที่ลูกๆ ไทยต่างพากันห่วงหาอาลัยต่อการจากไปของพ่อ

๑๐๐ วันแล้ว ที่หัวจิตหัวใจของคนไทยต่างพากันถวิลหาพ่อผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจนน้ำตานองหน้า

๑๐๐ วันแล้ว ที่ลูกไทยทุกคนต่างพากันตั้งปณิธานที่จะเดินตามรอยฝ่าพระบาทของพ่อ

๑๐๐ วันแล้ว ที่ลูกๆ ไทยต่างสมัครใจช่วยกันทำอาหารมาเลี้ยงลูกๆ ของพ่อในท้องสนามหลวง

๑๐๐ วันแล้ว ที่แม้แต่พ่อจะจากลูกไป แต่ได้ทรงให้มรดกของผู้ให้ด้วยจิตใจที่มิได้หวังสิ่งใดตอบแทน จนลูกๆ ของพ่อหลายคนมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้มาถึงทุกวันนี้

และไม่ว่าจะครบร้อยวัน พันวัน หมื่นวัน หรือแสนวัน ลูกไทยคนนี้จะไม่มีวันลืมพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ ที่พ่อได้ทรงกระทำให้คนไทยทั้งแผ่นดิน

วันครบ ๑๐๐ วันขององค์พ่อผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐครั้งนี้ ขอเชิญชวนลูกไทยทุกคนมาร่วมสวดมาติกาบังสุกุลและพระสะหัสสะนัย ณ อาคารศิริราชร้อยปี ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค. เวลาบ่าย ๑ โมงตรง

เต็นท์หมายเลข ๙ จักเตรียมอาหารและน้ำไปแจกทุกคน ซึ่งมีคุณไพบูลย์ นิติตะวัน ได้กรุณานำเอาขนมปังมีไส้มาช่วยแจกด้วย

อย่าลืม พวกเราจักไปรำลึกถึงองค์พ่อผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยกัน ณ สถานที่ที่พ่อจากพวกเราไป คือโรงพยาบาลศิริราช ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค. ๖๐

พุทธะอิสระ