ที่มา: เฟสบุ๊ค "หลวงปู่พุทธะอิสระ"

วันที่ ๘-๑๒ นี้ ลูกจักต้องเดินทางมาทองผาภูมิ เพื่ออบรมพระเณรใหม่ที่บวชอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พ่อผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

อีกทั้งยังมีชาวบ้านญาติโยมเข้ามาบวชชีพราหมณ์ด้วย ลูกได้ฝากงานทำอาหารให้แก่ท่านชัยณรงค์และบริวารของท่าน ช่วยเข้ามาทำอาหารไปแจกเต็นท์ ค และ ง

ส่วนเต็นท์หมายเลข ๙ เจ้าตั้ม เจ้าแป๊ะ และดาบแจ้รวมทั้งจิตอาสาคนอื่นๆ ที่มาช่วยกันทำอาหารเลี้ยงหน้าเต็นท์หมายเลข ๙ และต้องทำอาหารกล่องนำไปส่งในพระบรมมหาราชวังด้วย เพราะพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงตรัสว่าให้เพิ่มอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เต็นท์หมายเลข ๙ เลยต้องทำอาหารเลี้ยงเพื่อนำส่งในวังวันละ ๕,๐๐๐ กล่อง เพื่อแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าไปกราบพระบรมศพของพ่อ ภาระเหล่านี้เต็นท์หมายเลข ๙ ก็ยังดำเนินการอยู่โดยมิขาด

แม้ว่าลูกจะไม่ได้ไปอยู่ที่เต็นท์ แต่ก็ได้สั่งงาน มอบหมายหน้าที่ให้บริวารและจิตอาสาได้กระทำเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งลูกก็ยังให้เจ้าทิมคอยโทรศัพท์สอบถามอยู่เป็นระยะๆ เพื่อกันความผิดพลาด

การเดินทางมาอบรมพระเณรและชาวบ้านที่ทองผาภูมิครั้งนี้ก็เพื่อทำหน้าที่พุทธบุตรที่ดี อีกทั้งโยมแม่ก็ได้ตามมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วย หลังจากที่ท่านป่วยเข้าโรงพยาบาลให้หมอรักษาแล้ว ตอนนี้แม่แข็งแรง กลับมาวัดมีชีวิตเป็นปกติแล้ว ยิ่งทำให้ลูกมีกำลังใจและกำลังกายที่จะทดแทนคุณต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้สืบไป

วันจันทร์ที่ ๑๒ ลูกจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่เต็นท์หมายเลข ๙ เหมือนเดิม

พุทธะอิสระ