ที่มา: เฟสบุ๊ค "หลวงปู่พุทธะอิสระ"

๗๐ ปีที่ผ่านมา พอถึงวันที่ ๔ ธันวา ลูกไทยทุกคนจะตั้งใจฟัง สนใจใคร่รู้ว่าปีนี้พ่อจะพูดถึงเรื่องอะไร ทรงตรัสถึงสถานที่ใด และมีบุคคลใดได้เข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง

บางปีพ่อก็จะพูดหลายเรื่อง ซึ่งทุกเรื่องล้วนเป็นประโยชน์ต่อลูกไทยทั้งนั้น

บางปีพ่อก็จักหยิบยกเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนำมาชี้ให้ลูกๆ ของพ่อได้รู้จักแยกแยะว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรเป็นประโยชน์ และอะไรไม่เป็นเป็นประโยชน์

แม้เรื่องที่สังคมเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ในสายตาของพ่อมองว่าเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับคนไทยทุกคน เช่นเรื่องการพูดภาษาไทยไม่ชัดของพวกลูกๆ ไทย

ดั่งเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่พ่อทรงมีพระราชดำรัสกับคณะทูตที่เดินทางไปต่างประเทศเพียงไม่กี่วัน กลับมาพูดภาษาไทยไม่ได้ เพราะนึกว่าไปต่างประเทศนั้นต้องไปเรียนรู้ความไม่เป็นไทย

พ่อทรงย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรมและความเจริญของชาติไทยที่มาช้านาน มีมานานกว่าประเทศในยุโรปหลายประเทศ

นอกจากพ่อจะพูดถึงเรื่องของภาษา เรื่องของคนแล้ว พ่อยังพูดถึงเรื่องของดิน น้ำ อากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย ที่กำลังทำร้ายลูกๆ ของพ่อ พ่อก็จักหยิบยกเอามาพูดมาแนะนำว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร

บางปี ลูกๆ ของพ่อทะเลาะเบาะแว้งด่าว่าตีกัน พ่อจะหยิบยกนำมาพูดในวันเกิดของพ่อ เพื่อตักเตือนสติลูกไทยให้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของความแตกแยก และอาจจะทำให้บ้านเมืองแตกสลาย พ่อจะพร่ำสอนถึงการถนอมน้ำจิตน้ำใจกัน ด้วยความรักความสามัคคี

ยังมีอีกร้อยแปดพันกว่าเรื่องราวที่พ่อนำมาพูดในช่วงวันเกิดของพ่อ ที่ลูกไทยคนนี้จดจำได้ไม่หมด แต่ระลึกรู้สัมผัสได้ถึงความรักความห่วงใยที่เปี่ยมล้น ที่พ่อมีต่อลูกไทย พ่อจึงตักเตือน สั่งสอน ชี้นำ ให้ลูกไทยของพ่อได้ตระหนักคิด ระลึกรู้ และลงมือทำ เพื่อความสุขความเจริญของลูกๆ

พ่อจ๋า วันที่ ๕ ธันวาปี ๕๙ นี้ ลูกจักไม่มีโอกาสได้ดูได้ฟังพ่อพูดทางโทรทัศน์อีกแล้ว

“พ่อจ๋า ลูกคิดถึงพ่อเหลือเกิน”

พุทธะอิสระ

ที่มา: เฟสบุ๊ค "หลวงปู่พุทธะอิสระ"