เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา
ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ขอบันดาล
ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย
ดุจจะถวายชัย ! ไชโย

ลูกไทยทั้งแผ่นดินต่างมีน้ำตาไหลนองหน้า ด้วยความรู้สึกหดหู่เศร้าเสียใจ ที่พ่อของแผ่นดินต้องทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

แม้จะรู้อยู่เต็มหัวอกก็ยังมิอาจทำใจยอมรับได้

นี่แหละกระมังที่พระท่านเรียกว่าอุปาทานในขันธ์

ทั้งที่รู้ว่าสภาพพระวรกายของพ่อได้ทรงใช้ทำงานมาอย่างหนักเกือบตลอดพระชนม์ชีพ

จึงมิอาจจะยืนยงคงอยู่ตราบนานเท่านานตามที่ลูกไทยหลานไทยทั้งหลายต่างพากันมุ่งหวังไว้ว่า

พ่อคือสัญลักษณ์ของความสุขสงบ สมหวัง รุ่งเรืองเจริญ

พ่อเป็นแรงบันดาลใจของลูกไทยทุกคนในแผ่นดิน ให้หันมาเสียสละทำอะไรๆ เพื่อแผ่นดินกันบ้าง

อีกทั้งพ่อยังทรงกระทำพระองค์ให้เป็นต้นแบบที่งดงาม จริงจัง ซื่อตรง ทุ่มเทต่องานทุกชนิดที่พ่อทำ

นอกจากพ่อจะเป็นต้นแบบ เป็นแรงบันดาลใจ เป็นสัญลักษณ์ของความพอเพียงแล้ว พ่อยังเป็นต้นแบบของลูกยอดกตัญญูรู้คุณ กตเวทิตาตอบแทนคุณต่อบุพการีและบรรพบุรุษไทย อย่างที่เมื่อลูกไทยระลึกถึง บอกเล่าแก่กัน ก็อิ่มเอิบปลาบปลื้มปิติ น้ำหูน้ำตาไหลได้ทุกครั้ง

และหากจะพูดถึงความเพียร พ่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ขยันที่สุดในโลก ทรงทำงานหนักมากที่สุดในโลก ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ทั้งหลายที่เคยมีมาในโลกนี้

หากจะพูดถึงความเคร่งครัด เป็นผู้คงเส้นคงวา มีระเบียบ รอบครอบ
พ่อเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียบร้อย คงเส้นคงวา เสมอต้นเสมอปลาย อย่างที่ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้ทรงกระทำได้

แม้องค์พ่อเองจักทรงเป็นผู้มีอุปนิสัยพอเพียง ประหยัด มัธยัสถ์ แต่พ่อไม่เคยหวงแหนต่อลูกหลานในแผ่นดินเลย

อะไรที่พ่อทรงเห็นว่าจักเป็นประโยชน์ต่อชาติประชาชน พ่อไม่เคยประหยัดเลย

แต่จะทรงใช้ทรัพยากรทุกอย่าง อย่างคุ้มค่า ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ทั้งที่พ่อเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินไทย

แต่พ่อกลับทรงตรากตรำทรงงานทุกอย่าง ดุจดังผู้ใช้แรงงาน

ซึ่งลูกไทย หลานไทย ได้เห็น ได้สัมผัส ว่าพระเสโทของพ่อไหลเปียกชุ่มพระวรกายและพระพักตร์จนคุ้นชินตา ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับสายตาลูกไทยหลานไทยแม้แต่น้อย

เหล่านี้แหละ ที่ทำให้ลูกไทยหลานไทยคนนี้ไม่เคยรู้สึกกระดากใจเลยที่จะถวายการยอมรับเทิดทูนบูชาเอาไว้เหนือเศียรเกล้า

เหตุเพราะลูกได้ประจักษ์ว่า ชั่วชีวิตของพ่อ มิได้ทรงเป็นอยู่เพื่อประโยชน์ของพระองค์เองเลย

๗๐ ปีของการครองราชย์ของพ่อ ลูกไม่เคยเห็นหรือเคยสัมผัสความคับแคบเห็นแก่พระองค์จากพ่อเลย

เมื่อพ่อทรงทุ่มเททั้งพระชนม์ชีพให้แก่แผ่นดินและลูกหลานไทยมาตลอดดังกล่าว

ลูกไทยคนนี้จึงกล้าพร้อมที่จะทูลเกล้าถวายกายใจ เพื่อรองรับเบื้องยุคลบาทในทุกชาติไป

ขออาศัยอ้างอิงบุญคุณงามความดีที่มีในสากลโลก จงดลบันดาลให้ดวงพระวิญญาณของพ่อเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอดวงพระวิญญาณของพ่อ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ทรงเสด็จสู่สุคติภูมิ ลุถึงนิพพานด้วยเทอญ

พุทธะอิสระ