มีหลายคนที่ชอบถาม พุทธะอิสระ ว่าทำไมถึงต้องจงรักภักดีต่อสถาบันขนาดนั้น
ตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่า เพราะชั่วชีวิตของ พุทธะอิสระ ไม่เคยเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์ทำร้ายประชาชน มีแต่สถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น ที่ทุ่มเททำคุณประโยชน์แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และแม้ปัจจุบันก็ยังทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างไม่หยุดหย่อน
ถ้ายิ่งได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติไทย ในรัชสมัยองค์พ่อหลวง ร.๕ ที่มีมาแล้วในอดีต
ขอหยิบยกเอาเหตุการณ์ที่ยังพอมีผู้รู้ และจารึกประวัติศาสตร์ช่วง ร.ศ.๑๑๒ หรือ พ.ศ.๒๔๓๖ ที่คนอายุราว ๓๐ – ๖๐ ปี คงจะเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่ข้อเท็จจริงนั้นหลายท่านอาจจะยังไม่แจ่มชัด
ประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงความชั่วร้ายของลัทธิล่าอาณานิคมของพวกฝรั่งต่างด้าวเท้าต่างแดนในเวลานั้น ฝรั่งเศสที่นักวิชาการไทยบางคน คุยยกย่องว่ามันดีนักดีหนา ได้ใช้กำลังบุกยึดเวียดนามและก็ล้านช้าง ซึ่งในเวลานั้นเป็นดินแดนของประเทศสยาม
โดยข้ออ้างแบบหน้าด้านๆ ว่า ล้านช้างหรือลาวเป็นเขตปกครองของญวนมาก่อน
เมื่อสยามไม่ยอมรับในอำนาจของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสจึงแต่งตั้งให้เสมียนไปรษณีย์ประจำกรุงไซ่ง่อน ซึ่งเป็นผู้รอบรู้ด้านประวัติศาสตร์ในแถบลุ่มแม่น้ำอุษาคเนย์ มาเป็นผู้แทนในการเจรจากับไทย
ทั้งยังแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะสำรวจดินแดน เขตแดนฝ่ายฝรั่งเศส
ขณะเดียวกัน สยามก็เกิดเหตุความวัวยังไม่หาย ความควายเข้ามาแทรก
ในหัวเมืองทางอีสานเหนือ เกิดขบถจีนฮ่อที่แตกทัพมาจากจีน ในสมัยราชวงศ์แมนจู พอจีนใช้กำลังปราบ ขบถพวกนี้ก็ยกทัพหนีมาอยู่ฝั่งสยาม
เมื่อสยามส่งกองทัพนำโดย พระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ไปปราบ ขบถฮ่อก็หนีเข้าไปในแผ่นดินญวน พอญวนยกกำลังปราบ ขบถฮ่อก็หนีมาอยู่ในสยามอีก เป็นเช่นนี้มา ๑๐ กว่าปี ฝรั่งเศสจึงได้ช่องที่จะใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงการเมืองการทหารของสยาม
โดยอาสาที่จะยกกำลังทหารเข้ามาร่วมปราบขบถฮ่อ ด้วยการนำกำลังเข้ามาโจมตีฮ่อ ตั้งแต่เขตแดนญวน
สยามก็ตีต้อนกระนาบขบถฮ่อตั้งแต่ล้านช้าง จนสามารถล้อมปราบฮ่อได้เป็นผลสำเร็จ
โปรดติดตามตอนต่อไป...
พุทธะอิสระ

One of hundred reasons why Thais adore the monarchy
January 3, 2021
Many people have asked Buddha Isara why we are supposed to be so loyal to the monarchy.
I can answer without thinking because all my life I have never seen the monarchy hurt people. Only the royal institution has devoted to continuously help Thai people, and even today, has never stopped helping Thai people.
I have studied the history of Thailand during the reign of King Chulalongkorn (King Rama V). People aged 30-60 years old might have heard about the Franco-Siamese War in 1893 which was recorded by knowledgeable witnesses. Some people may not clearly know about the Western colonialism’s wickedness. France, highly admired by some Thai scholars, invaded Vietnam and then Lan Xang, which at the time were part of Siam (the former name of Thailand).
France wanted to seize Lan Xang or Laos with a shameless excuse that Lan Xang or Laos used to be under Vietnamese ruling.
When Siam did not accept the power of France, France then appointed a clerk at the Saigon Central Post Office, who was well-versed about history of Southeast Asian countries, to be its representative in negotiating with Siam. France also appointed him to be chief of the French territorial surveying commission.
At the same time, Siam had another crisis coming in.
In the Northeast, there were Haw Chinese rebels that fled the suppression of the Taiping rebellion in China into Siam.
Siamese troop, under the leadership of Field Marshal Chaophraya Surasakmontri (Jerm Sang-Chuto), fought against these Haw quasi-military forces. Then, the Haw Chinese rebels fled into the Vietnamese land. After Vietnamese troop fought against them, these rebels escaped into Siam again. This kind of incidence repeated over a decade; consequently, there was a loophole for France to interfere with Siamese politics and military.
France voluntarily sent its troops to fight against the Haw rebels in Vietnam, whereas Siam fought against the Haw in the Lan Xang territory until successfully beating the Haw forces.
To be continued…
Buddha Isara