รวบรวมบรรยากาศกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ประมวลภาพบรรยากาศวันอาสาฬหบูชา วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ >>>

วันเสาร์ที่​ 4 กรกฎาคม​ 2563

 • หลวงปู่พุทธะอิสระ เจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
วันอาทิตย์ที่​ 5 กรกฎาคม​ 2563
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ เจริญพระพุทธมนต์เช้า วันอาสาฬหบูชา ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
 •  หลวงปู่พุทธะอิสระ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันอาสาฬหบูชา
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมช่วงเช้า วันอาสาฬหบูชา
  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมช่วงบ่าย วันอาสาฬหบูชา
  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ เจริญพระพุทธมนต์เย็น และเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา
  ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
 • บรรยากาศการเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์ที่​ 6 กรกฎาคม​ 2563

 • หลวงปู่พุทธะอิสระ เจริญพระพุทธมนต์เช้า วันเข้าพรรษา
  ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
 • ช่วงเช้า พิธีถวายสลากภัต วันเข้าพรรษา และแสดงธรรม
  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
 • ช่วงบ่ายพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน วันเข้าพรรษา
  และหลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม ปฏิบัติธรรม
  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ เจริญพระพุทธมนต์เย็น วันเข้าพรรษา
  ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
วันอังคารที่​ 7 กรกฎาคม​ 2563
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ เจริญพระพุทธมนต์เช้า
  ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ ใส่บาตร
 • ช่วงเช้า หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม
  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม